Project 3

Voor dit derde project werd een Consultancy Agreement afgesloten met een nieuwe klant, en deze uitdaging situeert zich binnen CalLSMart in het bezoeken van specialisten. De Belgische tak van dit Europees pharmaceutisch bedrijf zit in volle lancering van een innoverende vernieuwing binnen een specifieke pathologie. Deze klant kijkt verder dan de eigen selectie en inspireert door het handelen ‘Out of The Box’. In samenspraak met de Specialty Business Unit Manager Benelux en de Specialty Product Manager Benelux voeren we een piloot project uit waar 20 specialisten bezocht worden met een specifieke boodschap en vraag. De outcome van deze Pilot zal ons inzicht geven in de strategie voor 2018.