Project 6

Development

Congres specialisten in C-Mine Genk. Op de herfstvergadering van deze vereniging van specialisten vertegenwoordigde ik de klant die zelf niet aanwezig kon zijn. Op de wetenschappelijke vergadering spraken de verschillende diensthoofden van de universitaire centra evenals enkele perifere sites hun collega’s en assistenten toe. Tijdens de pauzes bevolkte ik de stand en legde ik de link voor alle aanwezige specialisten aan de stand met het bedrijf voor de verdere opvolging.